adatbiztonság

A honlap felhasználói által megadott adatokat az Whirlpool Magyarország Kft kezeli, melynek székhelye H-1117 Budapest Bercsényi utca 25. Hungary a mindenkori vezérigazgató személyében. Az adatfeldolgozást az Whirlpool Magyarország Kft. Adatvédelmi Bizottsága vezeti (mostantól Adatvédelmi Biztosság), amely a Kft. központjában székel.

Az Whirlpool Magyarország Kft. honlapján elérhető webes szolgáltatásokkal kapcsolatos feldolgozást a fent említett Központi Adatkezelő irodában végzi az Adatkezelő szervezeten belül az adatfeldolgozásra kijelölt szigorúan technikai személyzet, vagy eseti megbízás alapján karbantartási munkálatokra alkalmazott személyek. A webes szolgáltatásból származó adatokat harmadik fél számára nem közöljük vagy nem tesszük közzé, kivéve a tájékoztató anyagok továbbítását kérő felhasználók, vagy a hírlevelekre feliratkozók által megadott adatokat; ezen adatokat kizárólag az általuk kért szolgáltatás nyújtására használjuk fel.

A személyes adatokat automata készülékekkel dolgozzuk fel annyi idő alatt, amely feltétlenül szükséges azon célok eléréséhez, amelynek érdekében az adatgyűjtés történt. Külön biztonsági intézkedéseket teszünk a személyes adatok elvesztésének, tiltott vagy helytelen felhasználásának vagy illetéktelen hozzáférésének megakadályozására.

Azok a felek, akikre a személyes adat vonatkozik, bármikor jogosultak megerősítést szerezni arról, hogy létezik-e ilyen adat, és jogosultak ismerni a tartalmát és az eredetét, ellenőrizni a helyességét vagy kiegészítést, frissítést vagy kiigazítást kérni. (1992. évi LXIII. törvény). A fent említett törvényi rendelkezés szerint a felek jogosultak kérni az adatok törlését, anonimmé alakítását vagy zárolni a jogsértően feldolgozott adatot, vagy törvényes keretek között minden esetben ellenezni a személyes adatok feldolgozását. Az ilyen kéréseket kizárólag az Adatvédelmi Bizottsághoz kell eljuttani a comitato.privacy@indesit.com címre.